First Name *

Last name *

Contact number *

Email *

Company name *

News

Article about Office Guide in Kollega

September 21, 2014

The following article was published the 9th of September in the news paper “Kollega”. The paper “Kollega” is distributed to all 570 000 members in “Unionen” and is published eight times a year.

 

Det pratas mycket om hur vi ska hitta varandra

 

På myndigheten för innovationsforskning, Vinnova, ser handläggaren Erik Borälv fram emot att få en positioneringsapp till sin jobbmobil, där han ska kunna se var kollegorna befinner sig i det nya aktivitetsbaserade kontoret.

 

Kontorsgrannarna Vasakronan, på våningen under, använder redan en sådan. Grannen under bistår också med kunskaper inför omvandlingen av Erik Borälvs arbetsplats till en som bygger på rörlighet och gränslöshet. Ingen kommer längre att ha en egen plats, utan man sätter sig där det passar. Förändringen har redan inletts. Till nästa år ska det vara ombyggt och klart.

 

– Det pratas mycket om hur vi ska hitta varandra. Det är ett stort kontor, det räcker inte att ställa sig upp och titta efter den man söker. Så hur använder vi tekniken för att lösa det?

 

Vasakronans app registrerar koordinater utifrån wifi och blåtands-teknik, och fungerar bara så långt som de nätverken sträcker sig – det vill säga inom kontorsbyggnaden. Dessutom är det alltid möjligt att ”osynliggöra” sig, genom att trycka på en knapp, förklarar Sören Sandell, som är IT-chef och ansvarig för tjänsten. På toaletterna blir man också automatiskt ”osynlig” för systemet, påminner han. Positioneringen loggar vilka kontorsytor som är populärast men inga personuppgifter sparas och appen registrerar inte heller arbetstid.

 

– Arbetstid? Det känns helt främmande för oss. Vad är arbetstid? Det flyter ihop, allt handlar om förtroende, säger han.

 

Men en våning upp, på Vinnova, berättar Erik Borälv att flera av medarbetarna använder appar för att registrera sin arbetstid på eget bevåg.

 

– Här sitter folk och bokför själva sin arbetstid. Det kan ju ge en slags okunskapsstress om man inte vet riktigt hur mycket man faktiskt jobbar och vad som är tillräckligt. När har man gjort sina 40 timmar? Där är folk olika.

 

See the whole article at:
http://www.kollega.se/overvakning-ett-praktiskt-hjalpmedel

MarnaTech changes name to Flowscape

August 20, 2014

Flowscape=Flow+Landscape

 

Flowscape will help you find flow at work. Flow for people, ideas, machines, robots and equipment. All flows and streams is visualized and made tangible for feedback and decision making.

 

”Flow” is a desired mental state of intense concentration. A pleasent feeling of hightened awareness and total involvment. Originally coined by Hungarian psychology professor Mihaly Csikszentmihalyi and made popular in his book ”Flow: The Psychology of Optimal Experience”.

 

”Scape” is derived from ”landscape”; the visible features of land like hills, trees, grass and water.

 

”Flowscaping” is the process of visualizing a work culture. How employees collaborate, ideas spread and machines put into use. It is also the method of improving how humans interact and share ideas more effectively – and how to manage your office space needs accordingly.

 

A new web page will be released soon.

MarnaTech moves to Klövern’s premises in Kista

December 5, 2013

MarnaTech AB has signed a rental agreement with Klövern which means that the company moves its office to Österögatan 1 in Kista.

 

The premises are recently renovated and are located at Österögatan 1 in Kista with
a stimulating environment with companies such as Ericsson, Oracle and Microsoft.

 

– During the year we have recruited new employees and have grown out of our current premises. We are very excited to move into our new office in Kista, says Peter Reigo, CEO of MarnaTech. The design of rooms fits our business and allows for future expansion, which is important to us. Moving to the new office feels like a natural step in a situation when the company now enters its third year of operation.

 

Kista 2013-12-04
MarnaTech AB

 

Any questions answered by
Peter Reigo, VD MarnaTech, 070-942 46 87